Skolas sāpe jeb ieteicamās literatūras saraksts skolotājiem

Ak, septembri! Tu satraucošais, pārmaiņu pilnais mēnesi, kad viss tik strauji mainās ne tikai dabā, bet arī mūsu dzīvēs, jo ikdienas ritmu sāk diktēt bērnudārznieku un skolēnu gaitas mācību iestādēs. Īpašs šis laiks ir arī skolotājiem – jauns darba cēliens, kādam varbūt jauna audzināmā klase, jauns kabinets un, kas zina, varbūt pat jauna skola. Viens nu ir skaidrs – būt skolotājam ir liela atbildība. Mācīt, rādīt, atklāt, iedvesmot – tam visam vajag daudz iekšējā spēka, un es no sirds apbrīnoju ikvienu skolotāju, kas arī šajā mācību gadā izlēmis sākt, atjaunot vai turpināt savu skolotāja profesionālo karjeru.

Reiz es pati biju skolotāja, kas izmisīgi centās meklēt īstos jautājumus un pareizās atbildes grāmatās. Šis literatūras saraksts, ko esmu nosaukusi par skolotājiem ieteicamo, visticamāk, lielākai daļai pedagogu ir labi zināms. Uztveriet šo kā apkopojumu vai atgādinājumu brīžiem, kad grūti, smagi, bezcerīgi. Skolotāja darbs ir liela vērtība, un ir vairākas grāmatas, kuras mums visiem to apliecina.

Grāmata par nesekmīgo skolēnu, kas kļuva par skolotāju

Daniels Penaks “Skolas sāpes”

Daniels Penaks “Skolas sāpes”

No franču valodas tulkojusi Agnese Kasparova
Izdevējs – “OMNIA MEA”

Nav daudz grāmatu, kas tik precīzi atspoguļotu skolotāju darba grūtumu un vienlaikus arī skaistumu. Precīzi līdz niansēm, tā, ka lasot nogura kakls, jo visu laiku piekrītoši māju ar galvu par situācijām un notikumiem, kuras franču rakstnieks un pedagogs Daniels Penaks bija aprakstījis savā grāmatā “Skolas sāpe”.

Daniels Penaks skolā bija TAS skolēns. Tas, no kā mēs, skolotāji, nedaudz baidāmies, par kuru domājam dienu no dienas. Tas, kas sēž klases pēdējā solā un stundas beigās nodod tukšu darba lapu, pat muskuli sejā nepakustinot. Tas sliņķis. Tas slaists. Tas nedaudz huligāns un mazliet zaglēns. TAS!

Ironiskākais – pēc visa skolā piedzīvotā un pārdzīvotā Daniels Penaks kļuva par skolotāju. Turklāt par tādu, kas saprot skolēnus. Savā grāmatā “Skolas sāpes” Penaks raksta par to, kā pats juties, būdams skolēns, apraksta savas, nu jau skolotāja, attiecības ar “grūtajiem skolēniem”, daudz prāto par to, kas ir labs skolotājs un kādām īpašībām jāpiemīt skolotājam.

Grāmata “Skolas sāpes” ir viena no tām, kuru gribas citēt, lasīt priekšā saviem kolēģiem un lūgt izlasīt gan pedagogiem, gan vecākiem un varbūt arī kādam TAM skolēnam.

“Bezdelīgu, kura pakritusi, jāatdzīvina, un punkts.” /Daniels Penaks “Skolas sāpes”/

Noteikti iesaku arī Daniela Penaka grāmatu “Kā romāns” Kristīnes Lauriņas tulkojumā. Ārkārtīgi iedvesmojoša grāmata par literatūras spēku un skolotāja prasmi šo spēku iedzīvināt klasē.

Grāmata par jaunas skolotājas pirmo gadu

Bela Kaufmane “Augšup pa lejupejošām kāpnēm”

Bela Kaufmane “Augšup pa lejupejošām kāpnēm”

No angļu valodas tulkojusi Ilga Melnbārde
Izdevējs – “Tapals/Nordik”

Vācu izcelsmes amerikāņu autores Belas Kaufmanes romāns “Augšup pa lejupejošām kāpnēm” Amerikā pirmo reizi izdots tālajā 1964. gadā. Es to izlasīju pirms pāris gadiem un biju pārsteigta, cik mūsdienīgs ir šis romāns. Strādājot skolā, skolotāji arvien piedzīvo tos pašus izaicinājumus un tās pašas bailes, par kurām savā grāmatā raksta Bela Kaufmane. 

Lieliska grāmata, kas lieku reizi atgādinās par skolotāja spēku darīt lielas lietas pat diezgan bezcerīgās situācijās, situācijās, kurās jātiek augšup pa kāpnēm, kas lēnām virzās lejup. Darbs skolā reizēm tiešām ir cīņa ar vējdzirnavām, kuras iegriež gan birokrātija, gan, ko tur liegties, arī vecāki un kolēģi. Taču gudrs un pacietīgs skolotājs skolā var darīt lielus darbus. Par to arī Belas Kaufmanes grāmata.

Iesaku jaunajiem pedagogiem, kuriem šis mācību gads ir pats pirmais skolā.

Grāmata par skolotāja misiju

Delfīne de Vigāna “Lojalitātes”

Delfīne de Vigāna “Lojalitātes”

No franču valodas tulkojusi Inta Šmite
Izdevējs – apgāds “Jānis Roze”

Kāda mana bijusī kolēģe šo grāmatu nodēvēja par tādu, kuru skolotājiem nevajadzētu lasīt. Stāsts par pusaudzi Teo, kura vecāki ir šķīrušies, bet nespēj paši sakārtot savas dzīves, rada dusmas un pat izmisumu. Kā var nepamanīt to, kas notiek ar bērnu? Kā pusaudža iekšējās vētras tik viegli paslīd garām pieaugušajiem? 

Grāmata liek aizdomāties par to, kas tad ir skolotāja profesijas būtība. Vai skolotāja darbs ir misija? Vai skolotājs ir glābējs, misionārs, kuram jāpamana, jāsadzird, jāupurējas? Franču autores Delfīnes de Vigānas romāns “Lojalitātes” ir stāsts par pieaugšanu, par nastām, ko cits citam uzkraujam, arī bērniem, kuri tās nastas nemaz nav gatavi nest, un šī grāmata ir arī par skolotāja profesiju un tās spēku.

Es tomēr iesaku šo izlasīt ne tikai vecākiem, bet arī pedagogiem. Iespējams, kādā krīzes brīdī tieši “Lojalitātes” atbildēs uz jautājumu, kāpēc joprojām esam skolā.

Šeit vēlos pieminēt arī latviešu autores Lindas Šmites grāmatu “Liedaga bērni”, kurā savukārt var ieraudzīt pavisam pretēju situāciju. Autore, kas ir arī skolotāja, tik precīzi atklājusi skolas bērnu nežēlību un tikpat niansēti arī skolotājas neprasmi šo nežēlību pamanīt, uz to reaģēt. Darbs skolā nav viegls, pedagogs ir viens, bet bērnu tik daudz. Tomēr varbūt “Liedaga bērni” lieku reizi atgādinās, ka pusaudžu joki reizēm pārtop par pavisam nepatīkamu realitāti.

Grāmatas, kas atgādina par izglītības spēku un vērtību

Mišela Obama “Izaugt”

Mišela Obama “Izaugt”

No angļu valodas tulkojusi Kārina Pētersone
Izdevējs – “Zvaigzne ABC”

Bijušās Amerikas Savienoto Valstu pirmās lēdijas Mišelas Obamas memuāri grāmatā “Izaugt” pamatā stāsta par viņas personisko ceļu, augot pašai un līdzi vīram – prezidentam Barakam Obamam. Es teiktu, ka lielā mērā šī grāmata ir par izglītības spēku, par tās vērtību, par to, kā izglītība, vēlme mācīties un uzzināt arvien vairāk paver iespējas. Mišelas Obamas stāsts ir atgādinājums, ka labai izglītībai, skolām un gudriem skolotājiem ir milzu nozīme, taču vissvarīgākais – paša skolēna motivācija un izpratne, ka izglītība ir ļoti, ļoti īpašs dārgums.

Tara Vestovera “Izglītotā”

Tara Vestovera “Izglītotā”

No angļu valodas tulkojusi Silvija Brice
Izdevējs: “Zvaigzne ABC”

Patiesos notikumos balstītais Taras stāsts jūs, visticamāk, šokēs, taču lieku reizi atgādinās jau augstāk minēto tēzi, ka izglītībai ir spēks. Tara uzaugusi ļoti ticīgā un konservatīvā mormoņu ģimenē un līdz pat septiņpadsmit gadu vecumam nav mācījusies skolā. Ainas, ko iespējams izlasīt grāmatā, Taras piedzīvotais un pārdzīvotais, tas viss ir prātam neaptverams. Šī grāmata ir īpaša tieši ar to, ka parāda vienas jaunas meitenes drosmi – drosmi izrauties no absurdi reliģiska fanātisma, pateikt ''nē'' domāšanas virzienam, kas septiņpadsmit gados šķietami ieaudzināts. Man nesaprotams spēks izrauj Taru no pazušanas, un, jā, šo spēku sauc nekā citādi kā izglītība.

Atkal jau jāatkārto – izglītība ir atslēga uz pasauli.

Grāmata, kas liek smieties un raudāt vienlaikus

Māris Bērziņš “Aizliegtais pianīns”

Māris Bērziņš “Aizliegtais pianīns”

Izdevējs: “Dienas Grāmata”

Māris Bērziņš ir brīnišķīgs stāstnieks, un šoreiz autors pievērsies izglītības sistēmas dzīves un sadzīves atainošanai. “Aizliegtais pianīns” atklāj birokrātijas absurdumu; ainas, ko autors aprakstījis notiekam kādā Rīgas pirmsskolas izglītības iestādē, ir varen smieklīgas. Taču lasītājs, īpaši, ja viņš vai viņa pats nāk no izglītības vides, drīz vien apjauš, ka nekas te nav izdomāts, un tas savukārt liek izbrīnā sastingt. Skolotāju semināri, mūžīgo papīra kalnu aizpildīšana, izglītības kvalitātes dienesta draudi – kurš pedagogs gan nav to visu piedzīvojis!

Šī grāmata ir iespēja ieraudzīt situāciju, varbūt arī sevi vai kādu kolēģi no malas un apjaust, ka reizēm lietām un notikumiem mums apkārt jāļauj plūst. Ja vien situāciju nenožņaudz tie nebeidzamie birokrātijas valgi.

Grāmatas iedvesmai un praktiskai izmantošanai

Rons Klarks “Nost ar garlaicīgām mācību stundām”

Rons Klarks “Nost ar garlaicīgām mācību stundām”

No angļu valodas tulkojusi Elita Saliņa
Izdevējs: “Zvaigzne ABC”

Amerikāņu skolotāja un Rona Klarka akadēmijas dibinātāja grāmatu “Nost ar garlaicīgām mācību stundām” iesaku lasīt brīžos, kad gribas lidojuma, bet spārni pavisam slapji. Rons Klarks ir radījis skolu, kas ir kā sapnis gan bērniem, kas tur mācās, gan pedagogiem, kas tajā strādā. Jā, iespējams, daudzas grāmatā aprakstītās lietas, metodes, skolas elementus varam saukt vien par tālu un nesasniedzamu sapni. Jā, varbūt daudziem skola, kurā, piemēram, matemātika tiek apgūta, matemātikas formulas izdziedot, nešķiet prātīgākais risinājums. Taču es vēlos iedrošināt lasīt Rona Klarka grāmatu un turēt atvērtu prātu. Garantēju, ka gūsiet jaunas idejas, un, starp citu, dziedāšana tiešām palīdz jauno vielu aptvert veiklāk. Pārbaudīts!

Adele Fābere, Eleina Mazliša “Kā runāt ar bērniem, lai bērni klausītos un kā klausīties, lai bērni runātu”

Adele Fābere, Eleina Mazliša “Kā runāt ar bērniem, lai bērni klausītos,  un kā klausīties, lai bērni runātu”

No angļu valodas tulkojusi Lilija Berzinska
Izdevējs: “Zvaigzne ABC”

Ja man būtu iespēja ieteikt tikai vienu grāmatu par bērnu audzināšanu, tad tā noteikti būtu šī grāmata ar visai garo, bet tik jēgas pilno nosaukumu. Grāmata gan domāta vecākiem, bet es galvoju, ka šī noteikti noderēs praktiskajā darbā ikvienam cilvēkam, kura darbs ikdienā saistīts ar komunikāciju. 

Ārkārtīgi praktiska grāmata, kurā ir daudz dažādu situāciju izspēļu, ļoti konkrēti piemēri teikumiem, kuri veido neveiksmīgu un kuri savukārt daudz veiksmīgāku komunikāciju. Izlasiet! Pamēģiniet! Banāli, bet šī grāmata tiešām maina dzīves.

Grāmata gaišam priekam

Žaks Frīnss “Skolotājs Jāps var visu”

Žaks Frīnss “Skolotājs Jāps var visu”

No nīderlandiešu valodas tulkojusi Inese Paklone
Izdevējs: Liels un mazs

Nīderlandiešu rakstnieka Žaka Frīnsa grāmata par skolotāju Jāpu it kā adresēta jaunajiem lasītājiem, bērniem. Taču es no sirds ticu, ka arī skolotāji, lasot par Jāpu un viņa trešklasnieku piedzīvojumiem un pārdzīvojumiem, gūs daudz prieka. Gaiša prieka, tāda, kas piepilda sirdi, un pēc tam to gaišumu tik viegli dalīt klasē. Pats būdams skolotājs, autors mācējis sadzirdēt klasē un iekļaut grāmatā bērnu balsis, bet es gribētu teikt, ka liela loma grāmatā ir skolotājam Jāpam – radošam, šur tur labvēlīgi muļķīgam un ļoti, ļoti sirdsgudram.

Saraksta noslēgumā vēlos minēt grāmatu, kas latviešu lasītājiem būs pieejama kuru katru mirkli. Izdevniecība “Latvijas Mediji” izdošanai gatavo somu autores Eves Hietamies grāmatu “Tētis skolā”. Šī ir trešā grāmata sērijā par vientuļo tēvu Anti un viņa dēlu Pāvo. Ģimenes piedzīvojumus pirms skolas vecuma lasiet grāmatās “Tētis uz pilnu slodzi” un “Tētis diviem”, kas, jāatzīst, bija asprātīgas un ļoti sirsnīgas. Kā liecina trešās grāmatas nosaukums, šoreiz mums būs iespēja lasīt par jaunā tēva un dēlēna skolas gaitām un, kas zina, varbūt arī nedaudz ieskatīties izslavētajā Somijas izglītības sistēmā.

Kuri ir vislabākie skolotāji? Tie, kuri joprojām strādā skolā.

Tie, kuri joprojām māca un iedvesmo mūsu bērnus lielām lietām. Ceru, ka kaut mazs brīdis ar kādu no šajā rakstā minētajām grāmatām iedvesmos arī jūs. Milzīgs paldies jums par jūsu darbu, un lai izdevies mācību gads!

Kļūda rakstā?

Iezīmējiet tekstu un spiediet Ctrl+Enter, lai nosūtītu labojamo teksta fragmentu redaktoram!

Iezīmējiet tekstu un spiediet uz Ziņot par kļūdu pogas, lai nosūtītu labojamo teksta fragmentu redaktoram!

Saistītie raksti

Vairāk

Vairāk

Interesanti

Informējam, ka LSM portālā tiek izmantotas sīkdatnes (angļu val. "cookies"). Turpinot lietot šo portālu, Jūs piekrītat, ka mēs uzkrāsim un izmantosim sīkdatnes Jūsu ierīcē. Uzzināt vairāk

Pieņemt un turpināt