«Tabakas fabrikas» kvartāla būvprojektu par 1,22 miljoniem izstrādās arhitektu birojs «NRJA»

“Valsts nekustamie īpašumi” (VNĪ) noslēguši līgumu ar Tabakas fabrikas radošā kvartāla metu konkursa uzvarētājiem – arhitektu biroju "NRJA" ("No Rules Just Architecture") – par būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību, informēja VNĪ. Līguma summa ir 1 219 929 eiro, neskaitot pievienotās vērtības nodokli (PVN).

Projektu plānots īstenot pa posmiem, sākot ar centrālo ēku - Latvijas Kultūras akadēmijas (LKA) jauno mājvietu, un kvartāla ieejas mezglu – radošo industriju biznesa inkubatoru.

Pirmajā posmā tiks pielāgotas telpas LKA vajadzībām tās funkciju nodrošināšanai un Tabakas fabrikas kvartāla ieejas mezgla – radošo industriju biznesa inkubatora izveidošanai. Noslēgtais līgums ar arhitektu biroju ietver projektēšanas darbus un autoruzraudzību projekta pirmajam posmam - par 341 tūkstoti eiro, neskaitot PVN, kā arī paredz priekšnosacījumus projekta otrā posma projektēšanas darbu un autoruzraudzības uzsākšanai.

Otrajā projekta posmā tiks pielāgotas telpas Rīgas Kino muzeja, Latvijas Fotogrāfijas muzeja un Nacionālās filmu skolas vajadzībām, kā arī LKA dienesta viesnīcas vajadzībām; izveidotas darbnīcas radošo industriju inkubatora vajadzībām un pabeigti teritorijas labiekārtošanas darbi.

VNĪ informēja, ka bijušās Tabakas fabrikas kvartāla attīstība tiek turpināta ar mērķi Miera ielas apkaimē stimulēt modernas un aicinošas pilsētvides attīstību, kā arī radīt jaunu vietu radošajām industrijām – vietu, kur mācīties, strādāt, attīstīt un realizēt savas idejas.

Kvartāla kopējā platība ir – 13 362 kvadrātmetru. Kopējais pašlaik projektam "Starpdisciplinārā izglītības, kultūras un radošo industriju atbalsta centra "TabFab" izveide nekustamajā īpašumā Miera ielā 58a, Rīgā" Kultūras ministrijas piesaistītais budžets ir 5,058 miljoni eiro, no kuriem 4,980 miljoni eiro ir Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums un Latvijas budžeta līdzekļi, bet 78 tūkstoši ir Dānijas Karalistes atbalsts. Kvartāla otrā posma realizācijai tiek izskatīta iespēja piesaistīt finansējumu no Eiropas Reģionālā attīstība fonda esošajā plānošanas periodā.

2018. gada nogalē noslēdzās starptautiskais metu konkurss ""TabFab" radošā kvartāla pilnīgas izbūves arhitektoniskā vīzija", kurā uzvaru un aicinājumu piedalīties sarunu procedūrā par būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību guva Latvijas arhitektu birojs "NRJA".

Kultūrtelpa
Kultūra
Jaunākie
Interesanti