#Grosvaldi1919. Jāzeps apbalvots ar Britu militāro krustu, Margarēta iet uz kino

Kārlis Zariņš pamet Stokholmu, lai turpmāk strādātu Latvijas legācijā Somijā. Oļģerdam klāsta, cik labas atsauksmes dzirdējis par Meierovicu, kā arī uzsver, cik būtiskas šodien ir valodu zināšanas. Kara birojs Londonā ziņo, ka leitnants J. Grosvalds apbalvots ar Britu militāro krustu. Lai arī krusts ticis aizsūtīts uz Mezopotāmiju, līdz ko tas tiks saņemts atpakaļ, sūtīs to Jāzepam. Margarēta iet ar meitenēm uz kinematogrāfu, gatavo paciņu uz Rīgu un raksta brālim Oļģerdam vēstuli, pieminot lielu naudas summu, kam sūtniecība netiek klāt, kā arī citām problēmām ārlietu resorā.

Oļgerds lūdz sniegt paskaidrojumus par pavalstniecības noteikumiem

O. Grosvalds lūdz A. Bergu, kurš personīgi bijis klāt pie pavalstniecības noteikumu izstrādāšanas, dot paskaidrojumus par tiem. A. Bergs paskaidro, ka par Latvijas pilsoņiem skaitās visi tie, kas 18. novembrī 1918. atradās uz Latvijas teritorijas un nav protestējuši pret to 3–6 mēnešu laikā. Tāpat par Latv[ijas] pilsoņiem skaitās ārpus Latvijas dzīvojoši, ja paši dzimuši Latvijā jeb vecāki.

Protokols Nr.93

23. augustā 1919. p[ulksten] 2. pēcp[usdienā].

Piedalās: J. Seskis, A. Bergs, K. Ozols, E. Girgensons, O. Grosvalds un J. Grosvalds.

1. Nolasa protokolus Nr. 91 un 92 un tos pieņem.

2. Protokolēšanai atzīmē, ka no drukātavas saņemti 1000 eksemplāri prof[esora] Doumergue brošūras „La Lettonie et la Baltique”, par kuriem samaksāti 850 fr[anku]. Brošūras tiek izsūtītas attiecīgām personām un iestādēm. 19-tajā augustā saņemti caur London Country&Westminster Bank no Kopenhāgenas 10 000 fr[anku] priekš delegācijas uz O. Grosvalda vārda. A. Liepa* tos nosūtījis 19. jūlijā un Parīzes banka izskaidro nokavēšanos ar Kopenhāgenas bankas nepareizo rīcību.

3. Atzīmē, ka saņemtas vēstules no Šveices, kuras norāda, ka tagad iespējams braukt caur Vāciju un vācu konsuls izdod vajadzīgās vīzas. A. Krauzes k[un]dze jau aizbraukusi, Rainis un Aspazija gatavojas uz braukšanu.

4. Atzīmē, ka 22. augustā angļu priekšstāvis Baltijas komisijā Carr`s delegācijā piedalījās pie vakariņām. Viņš sarunās teica, ka kara materiāla no Anglijas nevarot dabūt, jo viņa tur esot palikuši nelieli krājumi, bet, cik viņam zināms, caur angļu misiju materiāls jau esot ticis uzdots agrāk.

5. J. Seskis ziņo, ka tam bijusi saruna ar Moysset, Marine`s ministrijas kabineta šefu, kurš apvaicājies pēc jaunās ziemeļrietumu krievu valdības un Baltijas tautu konfederācijas. Viņš teicis, ka viņa ministrija tieši politikā nepiedaloties, bet, kur varēšot, viņš pabalstīšot latviešu centienus, kuriem viņš simpatizējot. Viņa padoms – nezaudēt dūšu, ja ceļoties grūtības un pacietīgi turpināt darbu.

6. Protokolēšanai atzīmē Lembergs atlaists no dienesta un tam izmaksāta alga, skaitot 2 1/2 fr[anku] par dienu.

7. A. Liepiņš atsūtījis rēķinu par saviem izdevumiem priekš informācijas biroja. Rēķinu pieņem (108 fr[anki] 63 cent[i]).

8. O. Grosvalds paziņo, ka saņēmis vēstuli no inž[eniera] Varkala ar pieprasījumiem par pasēm un lūdz A. Bergu, kurš personīgi bijis klāt pie pases pavalstniecības noteikumu izstrādāšanas, dot paskaidrojumus par pēdējiem. A. Bergs paskaidro, ka par Latvijas pilsoņiem skaitās visi tie, kas 18. novembrī 1918. atradās uz Latvijas teritorijas un nav protestējuši pret to 3–6 mēnešu laikā. Tāpat par Latv[ijas] pilsoņiem skaitās ārpus Latvijas dzīvojoši, ja paši dzimuši Latvijā jeb vecāki. Viņiem jāpieteicas pie vietējām konsulāriestādēm jeb taisni pie valdības. Pie pieteikšanās valdība lūgumus var, ja grib, atraidīt. Visi citi var palikt par Latv[ijas] pilsoņiem 5 gadi pēc pieteikšanās.

9. J. Seskis paziņo, ka uz viņa pieprasījumu Izglītības ministrija paziņojusi skolas grāmatu sarakstu, kuru tas bija pieprasījis. Nolemj: iegādāt šīs grāmatas uz delegācijas rēķina un vēlāk izrēķināties ar Latv[ijas] Izglītības ministriju. Grāmatas aizsūtīs ar K. Ozola kuģi. Nolemj pieprasīt Londonas legācijai, vai tamlīdzīgu sarakstu nevarētu dabūt arī no angļu ministrijas.

10. Attiecībā uz 201, boulevard Péreire dzīvokli nolemj: paturēt dzīvokli vēl vienu mēnesi, skaitot no 25. augusta līdz 25. septembrim, līdz kuram laikam „Revue Baltique” redaktors A. Tupiņa k[un]gs to var izlietot zem līdzšinējiem noteikumiem. Par dzīvokļa uzteikšanu paziņos rakstiski Feret k[un]gam un Bonneau j[aun]k[un]dzei, tāpat arī Tupiņa k[un]gm.

Sēdi slēdz p[ulksten] 2.50 pēcp[usdienā].

Priekšsēdētājs [paraksts]: J. Seskis

Sekretārs [paraksts]: J. Grosvalds

Piezīme: pie protokola Nr.93: izsvītrotam „pases” un ierakstītam „pavalstniecības” ticēt.

* Jābūt M. Liepa.

Latvijas delegācijas sēžu protokoli glabājas Latvijas Nacionālā arhīva Latvijas Valsts vēstures arhīvā 1313. fondā “Latvijas Ārlietu ministrija, 1917–1940” (2. apr. Delegācijas un komisijas, 31. lieta).

Publicēti – Latvijas Nacionālais arhīvs, žurnāla “Latvijas Arhīvi” pielikums, sērija “Vēstures avoti” – Latvija Parīzes Miera konferencē 1919. gadā. Delegācijas sēžu protokoli. / Rīga:, 2016., 383 lpp.

Kārlis Zariņš pamet Stokholmu, lai turpmāk strādātu Latvijas legācijā Somijā

Kārlis Zariņš pamet Stokholmu, lai turpmāk strādātu Latvijas legācijā Somijā. Oļģerdam klāsta, cik labas atsauksmes dzirdējis par Meierovicu, kā arī uzsver, cik būtiskas šodien ir valodu zināšanas.

Kārļa Zariņa vēstule Oļģerdam Grosvaldam

Kam: Oļģerds Grosvalds

No: Kārlis Zariņš

Stokholmā, 25.augustā 1919

Mīļais Kolēģi

Ar šo nu mana misija izbeidzas Stockholmā. Dabūju rīkojumu no Ārlietu Ministerijas tūliņ pārbraukt uz Helsingforsu, bet ceļojumu izdarīt caur Rīgu. Beidzamais mani drusciņ iepriecina, o ar to man ir dota iespējamība arī savas personīgās lietas tur nokārtot, kā arī dabūt iespaidu par apstākļiem uz vietas. Jūs beidzamā laikā sūtiet no Parīzes pessimistiskas ziņas. Bet pareizs ir Jūsu aizrādījums, ka ja mēs uz vietas būsim stipri stipri un labi organizēti, tad arī Miera Konferencei lēmumi būs mums labvēlīgāki. Ļoti iepriecinošas ziņas nāk no Rīgas par Ārlietu Ministra Z.Meierovica darbu. Tauta esot par visu ļoti sajūsmināta, tā ka pat runājot, ka "šo vajagot iecelt par Premjeru". Visi citi ressori un Ministrijas ierēdņi ar cienību un bijāšanu raugoties uz Ārlietu Ministriju. Tas viss pēc nostāstiem, no Rīgas Jums rakstīšu pamatīgāku vēstuli.

Atskatoties atpakaļ uz Stockholmas darbību varu teikt: paldies Dievam, viss ir gājis gluži apmierinoši. Kas mani sagaida Somijā - nezinu. Ja dabūtu sev kādu krietnu sekretaru, tas tā lieta varētu arī tur iet. Paskatīšos, vai Rīgā nevaru ko sev atrast. Skāde, ka mūsu zēņi līdz šim par daudz maz vērību griezuši uz valodām. Tagad nu būs visiem acis vaļā un sapratīs, ko nozīmē valodas prasmes. Valdība pat taisījuse lēmumu, ka angļu un franču valodas pratējiem maksāt lielākas algas. "There you are".

Uz priekšu Jūs ļoti lūdzi neaizmirst informēt Somijas Legāciju un viņas representantu Zariņu Kārli. Domāju, ka Jūs tagad jūtaties laimīgāki, jo nu reiz ir pie Jums sen gaidītais Jūsu mīļais brāļa kgs! Sirsnīgus sveicienus viņam arī no manas puses

Ar daudz labām dienām

Jūsu K.Zariņš

Leitnants J. Grosvalds apbalvots ar Britu militāro krustu

Kara birojs Londonā ziņo, ka leitnants J. Grosvalds apbalvots ar Britu militāro krustu. Lai arī krusts ticis aizsūtīts uz Mezopotāmiju, līdz ko tas tiks saņemts atpakaļ, sūtīs to Jāzepam!

Paziņojums par Britu militārā krusta piešķiršanu Jāzepam Grosvaldam

Margarēta iet uz kino

Margarēta iet ar meitenēm uz kinematogrāfu, gatavo paciņu uz Rīgu.

Margarēta Grosvalde #diary

28.8.

I had the girls here and went to the Stoll Picture House with them. I took Pilsatneek to Kew Gardens; we returned by steamer and he asked the stewart for a cigarette. Mrs. Le Butt asked me to tea at Richoux’s, where I met her boys. We have lots of fun making a parcel for Riga, and I write a tiny letter very different from my French one. Kemans talks about 3 tonnes of kisses as it is.

Margarēta raksta Oļģerdam par problēmām ārlietu resorā

Margarēta raksta brālim Oļģerdam vēstuli, piemin lielu naudas summu, kam sūtniecība netiek klāt, kā arī citām problēmām ārlietu resorā.

29.8.19.

My dear Ogier,

Šodien saņēmu Tavu apliecību un otro vēstuli, par kurām pateicos. Lūdzu neesi bēdīgs tagad, bet apdomā, cik mums vēl nākotnē būs iemeslu bēdāties – lielinieki taču jau atkal ir pie Pleskavas. Un Rīgā un vispārīgi neiet labi un nevar labi iet. Joe lai lasa Tev priekšā cik vien grib – es nekādas noslēpumainas lietas neatceros esam rakstījuses. (Tas ir a la Keman.)

Kas attiecas uz lielo naudas zumu, kura mūsu rīcībā, tad negribas par to rakstīt; viņa mums dara daudz nepatikšanu, jo katris viņu grib dabūt, un pie tam mēs paši nedrīkstam ne pensa kustināt no viņas. Viņa pieder dažādām ministrijām, uz kuru vārdu viņa tiek glabāta. Bez tam priekš kāda laika lika iemaksāt uz dažu Rīgas Banku vārdu pie angļiem bankā. Ar ārzemju priekšstāvniecību apstākļu labošanos, acīmredzot, nav ko rēķināt. Vaj nu viņi tur nekā nesaprot jeb viņiem pašiem nekā nav un “mūsu” dārgais, labais un godātais ministrs nevar viens neko izdarīt. Mums arī iet grūti – jo nespējam vairs 3 veikt visu darbu, un nespējam viņu veikt šinīs telpās. Mums jāmeklē liela māja un visādākie attache – bet kā to darīt “dotos apstākļos”.

Joe jāsagatavo uz to, ka viņa mantas izskatīs iekš Boulogne. Zināms netaisīs vaļā, bet eliks uz kuģa kamēr nav apzīmētas, ka izskatītas. Tas ir liels laika tēriņš un veltīga stāvēšana un pa to laiku uz kuģa aizņem visas vietas. Bet viņš varēs tūlīt pieņemt kādu vīru, kas viņam lai palīdz.

Bisenieka kungu es brīdināju no šausmīgās jaunavas. Mēs gan nospriedām, ka tas būs kāds cits Biseniek, jo mūsējo bieži vien samaina ar visādiem ģenerāļiem un Tautas labdariem.

Šepat piesūtu vēstuli Joe. Es gribēju “tricher” (trieher)??? Un viņu attaisīt, un tad Dieviņš mani sodīja, un viņa saplīsa, tātad vajadzēja pavisam attaisīt. Lūdzi viņa žēlīgo piedošanu – un novēli sirsnīgas laimes.

Gribēju arī Tev rakstīt oficieli, lai Tu atsūti savu Legacijas izdoto apliecību – bet nav laika. Parakstu pases un vīzas – jāpelna nauda. Varu Tev vēl paziņot ka Tev, tas ir Legacijai, ir atsevišķa mape pie mums, kaut Jūs neesat atzīti. Un ka mūsu vizas No. Ir 105.

Vaj Jūs zināt, ka Tellents nokristījis dēlu par Visvaldu?

Paliec sveiks un vesels un raksti. Man iet labi – bet labāki par sevi nerunāšu.

Tava Margareta.

 

Kļūda rakstā?

Iezīmējiet tekstu un spiediet Ctrl+Enter, lai nosūtītu labojamo teksta fragmentu redaktoram!

Iezīmējiet tekstu un spiediet uz Ziņot par kļūdu pogas, lai nosūtītu labojamo teksta fragmentu redaktoram!

Saistītie raksti
Kultūrtelpa
Kultūra
Jaunākie
Interesanti