Vides aizstāvji raizējas par valsts mežu ilgtspējīgu apsaimniekošanu; LVM bažas noraida

Vides aizstāvji raizējas par VAS "Latvijas Valsts meži" (LVM) ilgtspējīgu apsaimniekošanu, norādot, ka pusē no LVM reģioniem nav atjaunots ilgtspējīgas mežu apsaimniekošanas sertifikāts FSC. Uzņēmums šādas bažas noraida, uzsverot, ka vides aizsardzību nodrošina Latvijas likumi, taču atzīst, ka uzņēmums ir nolēmis atteikties no FSC, pieņemot citu sertifikātu - PEFC.

Latvijas Dabas fonda, Latvijas Ornitoloģijas biedrības, Pasaules Dabas fonda un Vides aizsardzības kluba kopējā vēstulē norādīts, ka bez ilgtspējīgas mežsaimniecības sertifikāta FSC septembrī palika Rietumvidzeme, savukārt 20.novembrī - Zemgales un Vidusdaugavas reģioni.

"FSC nosaka prasības mežu līdzsvarotai apsaimniekošanai, ievērojot ne tikai ekonomiskās, bet arī vides un sabiedrības vajadzības, un atteikšanās no sertifikāta liecina par LVM nespēju vai nevēlēšanos šīs prasības ievērot.

Tas rada bažas par Latvijas valsts mežu nākotni," organizāciju vārdā raksta Ornitoloģijas biedrības vadītājs Viesturs Ķerus.

Organizācijas uzsver, ka patlaban sliktā stāvoklī ir visi Latvijā sastopamie Eiropas Savienības nozīmes aizsargājamie mežu biotopi. LVM ieviesto biotopu aizsardzību uzņēmums atzīst par neefektīvu.

Tāpat ir sarukušas vairākas meža putnu populācijas. "Būtisku negatīvu ietekmi uz sugu atstāj ne tikai dzīvesvietu zudums, bet arī mežizstrāde ligzdošanas laikā. Vērtējot parasto putnu populāciju pārmaiņas kopš 2005. gada, redzams, ka visas sugas, kam novērota būtiska skaita samazināšanās, saistītas ar mežiem," teikts vēstulē.

LVM pārstāvis Tomass Kotovičs vides aizstāvju raizes noraida. Viņš apliecina, ka uzņēmums patiešām ir atteicies no FSC četros reģionos, taču tā vietā būs cits starptautiski pieņemts sertifikāts PEFC.

Kotovičs uzsvēra, ka tā prasības mežu ilgtspējīgā attīstībā ir līdzīgas, taču PEFC ir vairāk piemērots Latvijas likumiem.

Turklāt neatkarīgi no tā, vai izmanto FDC vai PEFC, šie vai citi starptautiskie sertifikāti nenosaka mežu apsaimniekošanas kvalitāti. Tie ir instruments koksnes tirgū ar nolūku vienā vai otrā segmentā īpaši izcelt koksnes piedāvājumu. "Optimizējot savu piedāvājumu klientiem un ar koksnes marketingu saistītās izmaksas, LVM ir nolēmusi nepagarināt FSC meža apsaimniekošanas sertifikāta darbību četros LVM reģionos un saglabāt pēc sertificētās platības pasaulē lielāko PEFC sertifikātu visos LVM reģionos," norāda Kotovičs.

Savukārt par vides aizsardzību rūpējas vietējie - Latvijas - likumi, norāda Kotovičs, uzsverot, ka tie ir vieni no stingrākajiem Eiropā.

Tie garantē, lai "nākamajām paaudzēm būtu pieejami ne mazāk meža ekosistēmas pakalpojumu, kā šodien ir pieejami mums".

Vides aizstāvji gan arī min konkrētu piemēru, kurā, viņuprāt, LVM rīkojies nesaimnieciski, izcērtot mežu pie Īles un Elejas. Tieši novembrī tur beidzās sertifikāta termiņš. Arī šos apgalvojumus Kotovičs noraidīja, sakot, ka tur notiek "normāla mežu apsaimniekošana", jo tur gan cirsts, gan stādīts un kopts.

Vēstulē organizācijas prasa Zemkopības ministriju un valdību nodrošināt to, lai LVM mežus apsaimnieko ilgtspējīgi, ievērojot līdzsvaru starp ekonomiskajiem, vides un sociālajiem  mērķiem.

3 komentāri
Hav
Es nesaprotu kāpēc LVM nevar ieviest tādu programmu kur par vienu procentpunktu palielina dabisko veco mežu patsvaru. Tur necert nemaz. Nu un tad dabas sargi būs laimīgi, bet mežu platības acīmredzami palielināsies katru gadu, bet mežinieki atkal citos mežos cirtīs tikai cirtmeta vecuma kokus. Visiem būs labi. Un protam jāstāda un jākopj mežs, bet tur jau tagad rezultātu jaunā meža ieaudzēšanai var kaut ik menesi pārbaudīt no komerciāliem satiņiem ar 30 cm precizitāti.
Andrejs
Beidzot mums sabiedrībai ir jānāk kopā un jāķeras pie mūsu mežu apsaimniekotāja LVM atbildības pieprasīšanas par noziedzīgas un patvaļīgas saimniekošanas prakses realizēšanu visas sabiedrības kopīgajā īpašumā - valsts mežos!!! Nu jau nav vairs ko tur vairs gaidīt un klausīties kaut kādas tur viņu demagoģijas Kotoviča izpildījumā!!!
Es
Strādāju LVM. Zāģēju kokus. Lai Dievs mūs atpestī no šī bezatbildīgā un vienaldzīgā parazīta. Lai mācās no privātajiem mežsaimniekiem, kā materiāls jātaisa. LVM nav nekādas ieinteresētības, jo viss ir nācis par velti
Pievienot komentāru
Komentēt vari ar kādu no saviem sociālo mediju profiliem
Vide un dzīvnieki
Dzīve & Stils
Jaunākie
Interesanti