#Grosvaldi1921. Džo ar ģimeni bauda idillisku atvaļinājumu Džērsijas salā

1911. gada jūlija pirmajā pusē Džo ar ģimeni (Mamiņu un abām māsām) bauda skaistu atvaļinājumu Džērsijas salā. Viņi braukā pa salu, spēlē tenisu, bauda jūru un dabasskatus, Jāzeps glezno, tiek iepazīti citi atpūtnieki, apmeklētas teātra izrādes un…. Savukārt 1921. gada jūlijā Margarētas dzīve Londonā arī rit savu ierasto gaitu, viņa ir aktīva kultūras pasākumu apmeklētāja, pilsētas piedāvāto iespēju baudītāja, taču paralēli intensīvā darba dzīve itin nemaz nav tik viegla. 

#Grosvaldi1921

Digitālais projekts vēsta par latviešu kultūrā un Latvijas ārpolitikā ievērojamo dzimtu – Grosvaldiem. Grosvaldu ģimenes notikumi, sākot no 1919. gada tiek atklāti caur korespondenci, dienasgrāmatām, atmiņām, preses ziņām, fotogrāfijām un mākslas darbiem. 

Grosvaldu dzimtā ir:

  • Mērija Grīnberga jaunākā,
  • viņas māte Mērija Grīnberga vecākā (1881–1973), latviešu etnogrāfijas pētniece un popularizētāja,
  • viņas brālis – matemātikas zinātņu doktors Emanuels Grīnbergs (1911–1982);
  • vectēvs – advokāts, Rīgas Latviešu biedrības ilggadīgs priekšnieks Frīdrihs Grosvalds (1850–1924)
  • viņa kundze Marija Grosvalde (1857–1936),
  • kā arī pārējās dzimtas atvases – diplomāts, Latvijas sūtnis Francijā Oļģerds Grosvalds (1884–1962),
  • gleznotājs Jāzeps Grosvalds (1891–1920),
  • ārlietu dienesta darbinieces Līna Grosvalde (1887–1974) 
  • Margarēta Ternberga (dz. Grosvalde, 1895–1982).

Šis ir LU Literatūras, folkloras un mākslas institūta un Latvijas Nacionālā mākslas muzeja sadarbības projekts, to atbalsta VKKF (Nr. 2021-1-KMA001, "Kultūrvēsturiska projekta #Grosvaldi1921 saturiskais nodrošinājums")

01.07. – 15.07.

1. jūlijs

Jāzeps atkal sazvanās ar jau labi zināmo dāmu, kā arī iepazīstina viņu ar māti un māsām. Un – kā izrādās – Grosvaldiem plānā jauns atpūtas brauciens, šoreiz uz Džērsijas salu*!

#Džo dienasgrāmata (1911)

Sestdeen. 1

Pa telefonu norunāju ar Niniche un pec viņas peebraucu, lai viņu aizvestu pee Rumpelmaiera, kur tad viņu eepazistinaju ar dāmam. Padzeram kopā teju un sarunajamees: viņa uz Mamiņu leekas zimpatisku eespaidu taisijuse. Rīt brauksim uz Ile de Jersey, kuru ari viņa eeteic.

*Romas impērijas laikā 3. gadsimtā saukta par Cēzara salu (Caesarea). Vikingu laikos 9. gadsimtā salai uzbruka normāņi, 933. gadā to pakļāva Ruānas grāfs, vēlāk tā piederēja Normandijas hercogistei, kuru līdz 1204. gadam pārvaldīja Anglijas karaļi. 1259. gadā Anglijas karalis atteicās no pretenzijām uz Normandijas hercoga titulu, bet saglabāja tiesības uz Džērsiju un citām Kanāla salām. Simtgadu kara laikā 1406. gadā franči nesekmīgi mēģināja iekarot salu. 17. gadsimtā vienu no angļu Ziemeļamerikas kolonijām nosauca par Jauno Džērsiju. 1781. gadā franči no jauna nesekmīgi uzbruka salai, bet nespēja to ieņemt. Otrā pasaules kara laikā Džērsiju no 1940. līdz 1945. gadam okupēja Vācijas karaspēks. Šobrīd Džērsijas beilifiste ir Apvienotās Karalistes Kroņa īpašums un nav Apvienotās Karalistes daļa. Džērsijai pieder dažas mazas salas un ir pašai savs parlaments.

Džērsija, 1910. gads

2. jūlijs

Džo krāmē somas un jau pēcpusdienā kopā ar ģimeni dodas ceļā. Pa ceļam tiek apskatīta Kaena, pilsēta Francijas ziemeļrietumos, kuras vecpilsēta Džo tīri labi patīk. Vēlāk visi nonāk hotelī un pa logu jau redz jūru, pavisam drīz ceļš vedīs uz Džērsijas salu.

#Džo dienasgrāmata (1911)

Svetdeen. 2

No rīta stipri pakajam un krāmējam (man tagad visvisādās veetās Parizē paleek mantas). Michels un Cohens ir nesagaidot atbraukuši: peegaju pee viņeem un parunājos. Tad, ap četreem pecpuzdeenā, aizbraucam nezinādami nekā, par to kur eesim. Brauceens deezgan labs, tikai pret beigam daudz svetdeenas publikas. Caen smuka, veca pilsēta. Carentan pārkāpšana. Kupejā mūs apgada vecaks kungs, kas izradas pa veenas Carteset veesnicas īpašneeku, ar kuru tad ari braucām. Hotel d’Angleterre, rue de Paris (sic!). Nakti mūs ved uz jaunām istabam, kur no logeem redz jaunu, savadi salaini odošu jūru.

Kaena 1911. gadā

Džo dienasgrāmatas lapa ar 2. jūlija ieraksta sākumu

3. jūlijs

Džo ar dāmām nelielā kuģī, kas ietekmē viņa līdzbraucējas, bet ne viņu pašu, ierodas Džērsijas salā un iekārtojas viesnīcā. Pa logu paveras lielisks skats uz jūru, Džo netērē laiku un jau drīz dodas peldēties.

#Džo dienasgrāmata (1911)

Pirmdeen. 3

No rīta pastaigatees pa Carberet kalna spici, kur redz zilo jūru un taļumā Jersey salu. Veesnīcā labi paedam un tad uz kuģi, kurš, nav sevišķi leels un tapec, kas nebij gaidams, stipri šūpoja: dāmas palika slimas – man nekas – taisni otrādi, saulē un pee jautras jūras krāsam jutos labi. Peebraucam pee Gorey*: pilnīgi angliska sādziņa, ar mazam raibam un tīrīgam leļļu mājiņam, tea roomeem un angļu tabaku. Sala leekas būt ļoti smuka. Pilnigā Anglija, uz 10 kilometreem no Francijas! Dzelzceļa brauceens uz St.Helier** – eerednis laipni palidz. Braucam uz redzētu pansiju un tur paleekam: Havre des Pas, vechspilseta no St.Helies – 2-4, Ommarvo. Man sevišķi leeliska istaba, ar pilnīgo izskatu uz jūru. Pārģerbos un gaju jūras badē peldet. Pēc labām vakariņam jauks pastaigājums pa mūrēto ceļu līdz stūram. Jūras kāpšana. Vakara angliskās krāsas – leeliskais gaiss. Meerigās mājas.

*Gorey - ciemats Džērsijas austrumu krastā, šī osta ir viena no trim svarīgākajām salas ostām

**St. Helier - Džērsijas salas galvaspilsēta, vienīgā pilsēta salā

Džo dienasgrāmata

Džērsijas salas novietojums kartē starp Lielbritāniju un Franciju

 

Margarēta bauda mūziku un kino, taču filmas laikā jutusies mazliet vientuļa, pie tam arī darba ziņā jūt satraukumu, par laimi, ir, kas uzmundrina.

#Margarēta diary

3.7.

I listened to the organ at the Abbey and saw Doris Keane* in Romance** – with nobody next to me. Dr. Valters*** has arrived and the B. family left for Riga yesterday in a Pulman, which did not suit them. I worry over my position, but I have Marie to cheer me up – she made a wonderful evening cloak for me.

*Doris Keane (1881-1945) - amerikāņu aktrise

** Amerikāņu mēmā kino filma, kas laista klajā 1920. gadā un balstīta uz 1913. gada lugu ar tādu pašu nosaukumu (autors amerikāņu dramaturgs Edward Sheldon); arī šajā uzvedumā galveno lomu spēlēja Dorisa Kīna. Filmā viņas partneris bija viņas vīrs Basil Sydney. Loma šajā filmā ir Kīnas vienīgā piedalīšanās kino. No filmas “Romance” nav saglabājusies neviena kopija, līdz ar to tā tiek uzskatīta par zudušu filmu.

***Miķelis Valters (1874-1968) - diplomāts, politiķis, rakstnieks, 1921. gadā Latvijas diplomātiskais pārstāvis Parīzē

Kadrs no mēmās filmas "Romance"

4. jūlijs

Lieliskās laiskās brīvdienas turpinās – peldēšanās (ar smalku lekšanu!), apģērbu veikali, lasīšana, ļaužu vērošana, pastaigas, kino… 

#Džo dienasgrāmata (1911)

Otrdeen. 4

No rīta gajām pa pilsētu, eepirkumus taisīdami. Te atkal ir tadi leeliski kungu autfitteri, kā Londonā - ka gribētos katrā veikalā ko pirkt. Gāju ar Māsiņu peldetees, ar smalku lekšanu. Pec puzdeenas, pirmo reiz atkal veeglās baltas vasaras drebēs sēdeju leeliskā kreslā pee jūrmalas un lasiju fuoro, kas jocīgi kontrastē ar meerigo apkārtni. Gar jūrmalu eet trīs milzīgi eleganti, kaut veenkāršās drebēs, jaunekļi un kreslos sež deezgan smalkas seeveetes. Tad ar Māsiņu blandījos pa pilsētu, dzeram tēju. Vakarā ap kalnu apgājām un bijam cinemā “The Royal Hall”, kur redzejam divus pirmklasīgus Wild West film-sus.

Džo Džērsijas salā

5. jūlijs

Džo ar dāmām pavada pavisam mierīgu dienu skaistajā Džērsijas salā.

#Džo dienasgrāmata (1911)

Trešdeen. 5

Tāpat peldejamees, spēlējam Tennis un pastaigajamees.

Jāzeps ar Mamiņu pastaigā

6. jūlijs

Džo atsit zodu pret klinti, dodas izbraukumā uz salas galējo rietumu punktu [Le Corbiere], priecājas par Džērsijas dabu, bauda izklaides, tikai dejās nejūtas līdz galam drošs.

#Džo dienasgrāmata (1911)

Ceturtdeen. 6

No rīta pee peldēšanas nejauši uzsitu ar leelu sparu zodu uz akmeņmūra, tā ka asins tecēja! Kadas leetas ar var notikt! Pecpuzdeenā veens pats izbraucos ar mazo patīkamo dzelzceļu uz La Corbiere un atpakaļ. Smukā māja pee St.Aubin tuvumā. Velak savada daba. Skaistā zilā jūra un augstee krasti. Jocīgas affektetas angļu dāmas. Pec vakariņam ar damām uz promenādes. Eegaju tejeenas Bullier’ā “Olympia”. Ļoti smuki eerīkots. Deemžel mūzika taisni kad gribēju dejot speleja valcerus un tur nejūtos drošs – gribejas two stepu dejot.

Džo Džērsijas salas skice

8. jūlijs

Džo aizvien labāk iepazīstas ar vēl kādu atpūtnieku – austrālieti no Londonas, ar kuru pavada laiku gan sarunās, gan arī spēlējot tenisu, jo jauniepazītais izrādās liels sporta cienītājs. Vakarā viņš atkal dodas uz operu, kas šoreiz apmierina mazliet vairāk, taču – visinteresantākie ir publikas tērpi.

#Džo dienasgrāmata (1911)

Sestdeen. 8

Pee bādešanas jau vairāk sarunajamees ar to savado australeeti, kas leekas but ļoti jautrs un patīkams cilvēks. Ar viņu bijam eekš St. Brelades Bay’s, kur vēlreiz izpeldejamees un padzeram teju. Karsta deena. Svetdeena zinams, tapat kā Anglijā, teek tik stipri svētīta, ka uz bades steķa pat šokolādes nevar pirkt. Pecpuzdeenu vējainā laika deļ nosēdējam ar australeeti pee tejas majās. Viņš ļoti mums peeslējees un eedevis savu karti: Mr. Thremayne Rodd, Sports Club, St. James Square. Ļoti patikami, ka tagad nākamo reizi Londonā bus mazākais veens pazistams. Pirmdeen ar viņu speleju tennis (viņš ir milzigs sportsmans, Australijas boxes champions) un vakarā biju atkal eekš The Opera Hause uz “Floradora”. Šoreiz drusciņ labaka, bet ar ļoti jocīgā truppa. Pilnīgi neaprakstamas dāmu kleites un pat kungu uzvalki (Anglijā).

Džo dienasgrāmata

Margarēta ar draudzeni apmeklē teātri, skatās dejas; kā arī – mācās jaunu kārtību [ar Margarētas labi pazīstamo ironiju] darba dzīvē. Toties personīgās attiecības ar priekšnieku ir labas.

#Margarēta diary

8.7.

I took Marie to “L’honneur des Letournel”, and Pestmal took me to the Coliseum, where we saw Maude Allen*, Karsavina** and Grock. We are being taught a new order of things – if it can be called order. And at the same time our personal relations with the chief are charming.

Karsavina 1921. gadā:

*Maud Allan (dzimusi Beulah Maude Durrant, 1873-1956) ­– kanādiešu dejotāja un aktrise, īpaši pazīstama par Salomes lomu, ko izpildīja jau kopš 1906. gada

**Tamara Karsavina (1885-1978) – krievu primabalerīna, dejojusi Djagiļeva Ballets Russes, vēlāk pārcēlusies uz Londonu, kur dejojusi, kā arī pasniegusi baletu, kļūstot par vienu no britu modernā baleta izveidotājām; viena no Karaliskās Deju akadēmijas izveidotājām

11. jūlijs

Džo turpina baudīt salas piedāvātās atpūtas iespējas gan kopā ar jauniepazītiem ļaudīm, gan ar māsām, šoreiz vakarā izejot kopā ar Līnu. Tiek saņemta arī vēstule no Oļģerda, kuras rezultātā Jāzeps apspriež pats savas [ne]izdošanās ar dāmām atvaļinājuma laikā.

#Džo dienasgrāmata (1911)

Otrdeen. 11

Pecpuzdeenā izbraucam ar Mr. Rodd un Mr. Joy uz Gorey*, kur tēju dzeram. Uzgleznoju mazu gouache ar klintim un jūru. Pec vakariņam ar viņu un Lina bijam “Pavillion’ā” uz “The Comets”, deezgan patīkamu truppu. Pec tam, vel acumirkli sēdejam caféjā, Olgerds rakst: viņam leekas būt atgadijusees amüzanta aventure Tölzá. Deemžel man vel nekādas cerības nav. Apkart tē veenmer staiga veens smuks meitens, kas labi apģērbts un kuram “vaļīgais” tīps. Neesmu nekā ar viņu eesācis: reiz zīmēju viņu un sāku runat, bet viņa nelaipna (tur leekas but romans ar “diamond man”, veenu nezimpatisku akteeru, kas mūsu pansijā dzīvo.

*Gorey – ciemats Džērsijas austrumu krastā, šī osta ir viena no trim svarīgākajām salas ostām

14. jūlijs

Sportiskais un aktīvais misters Rods devies prom no salas, Džo vēl paspējis izbraukt ar viņa velosipēdu; kļūst zināms, ka pret viņu simpātijas bijušas arī Līnai...

#Džo dienasgrāmata (1911)

Peektdeen, 14

No rīta aizbrauca Mr. Rodd; biju vel deenā eepreekš ar viņa bycicle smūku leelu brauceenu pa kalneem un ēnainām lejam uztaisījis. Viņš ļoti patika Līnai, bet deemžel precēts – citādi no šī flirta butu kas bijis ko izdarīt.

Džo dienasgrāmata

Margarēta vienatnē apmeklē mūziklu Vaudeville teātrī (kā parasti, jau pāris dienu pēc pirmizrādes), dodas uz pusdienām skaisti dekorētā mājā, kā arī saņemt rožu klēpjus...

#Margarēta diary

14.7.

I saw Lee White* and Bert Coote** in “Puss! Puss!”*** all by myself. Charlotte Conran asked me to dinner in her wee house with lovely pictures, and despite my dullness even offered to buy things for me! Yesterday my men gave me tons of roses and were very good – I fainted on the stairs where the maids went and rubbed me and made me drink vinegar.

*Miss Lee White (1880-1927) – britu mūziklu aktrise un dziedātāja

**Bert Coote (1867-1938) – angļu teātra aktieris, piedalījies arī dažās kinofilmās

***Muzikāls uzvedums Vaudeville teātrī Londonā

15. jūlijs

Džo ar ģimeni turpina baudīt skaistās dienas salā, šoreiz dodoties izbraukumā pa salas ziemeļu piekrasti.

#Džo dienasgrāmata (1911)

Sestdeen. 15

Iztaisijam landauerī veenu leelaku brauceenu gar Bouley Bay*, jūrmalu un pa smukeem zaļeem ceļeem.

*Bouley Bay – piekraste Džērsijas salas ziemeļu krastā, tajā atrodas arī augstākās salas klintis, piekrastes (un pludmales) nosaukums cēlies no franču vārda “bouleau”, kas apzīmē konkrētu bērzu sugu.

Kļūda rakstā?

Iezīmējiet tekstu un spiediet Ctrl+Enter, lai nosūtītu labojamo teksta fragmentu redaktoram!

Iezīmējiet tekstu un spiediet uz Ziņot par kļūdu pogas, lai nosūtītu labojamo teksta fragmentu redaktoram!

Saistītie raksti

Vairāk

Vairāk

Interesanti

Informējam, ka LSM portālā tiek izmantotas sīkdatnes (angļu val. "cookies"). Turpinot lietot šo portālu, Jūs piekrītat, ka mēs uzkrāsim un izmantosim sīkdatnes Jūsu ierīcē. Uzzināt vairāk

Pieņemt un turpināt