TIEŠRAIDE: Starptautiska konference «Bērnu agrīnu attīstību veicinoša politika un prakse»

Piektdien, 23. novembrī, notiks starptautiska konference “Bērnu agrīnu attīstību veicinoša politika un prakse”. Konferences mērķis ir dalīties pieredzē par to, kā nodrošināt bērniem Latvijā vienlīdzīgas attīstības iespējas, kas ļautu mazināt sociālo nevienlīdzību un atstumtību, kā arī rosināt diskusiju, vai mēs kā valsts varam atļauties tik ievērojamu un aizvien pieaugošu nevienlīdzību sabiedrībā un sekām, ko tā rada. Konferencē piedalīsies eksperti gan no Latvijas, gan citām Eiropas valstīm – Lielbritānijas, Ungārijas, Beļģijas, Austrijas un Igaunijas. Konferences noslēgumā būs diskusija, kurā aicināti piedalīties valsts, pašvaldību un pilsoniskās sabiedrības pārstāvji.

Saskaņā ar aktuālajiem statistikas datiem, Latvijā aptuveni 20 % ģimeņu, kurās dzīvo 87 000 bērni[1], ir nabadzīgas (tās rīcībā ir vidēji 131 EUR uz katru ģimenes locekli mēnesī), savukārt ģimenēs ar vienu vecāku nabadzīga ir katra trešā ģimene. 

Tas nozīmē, ka ģimene nevar atļauties apmaksāt kvalitatīvu pārtiku, veselības aprūpi, adekvātu dzīvojamo platību, kopīgu atpūtu, kā arī neformālo izglītību un attīstošas aktivitātes bērniem. Ir pierādīts, ka nabadzība ģimenē vistiešākajā veidā ietekmē bērnu veselību, labsajūtu un kvalitatīvas nākotnes iespējas, kā arī sabiedrības labklājību kopumā.

Konferencē ar ģimenes valsts politiku un sociālekonomisko apstākļiem Latvijā, kas ietekmē bērnu un ģimeņu dzīvi, iepazīstinās Labklājības ministrijas un Latvijas Bērnu labklājības tīkla pārstāvji, kā arī centrs “Dardedze”, SOS Bērnu ciematu asociācija un Izglītības iniciatīvu centrs. Nevalstiskās organizācijas dalīsies pieredzē, kā preventīvi atbalstīt vecākus un bērnus jau pirmsskolas vecumā.  Eksperti, kuri veikuši nopietnu ieguldījumu bērnu tiesību un nevienlīdzības mazināšanas jomā, dalīsies, kā valsts ar pārdomātām programmām var efektīvi ieguldīt bērnu agrīnā attīstībā. Uzlabojot bērnu labklājību, ir iespējams mērķtiecīgi koriģēt dažādas negatīvās parādības sabiedrībā kopumā. Eksperti būs Ričards Vilkinsons no Lielbritānijas, Marija Hercoga no Ungārijas, Mariona Vaigele no Austrijas, Lī Kasvandik no Igaunijas un citi.

Konferenci organizē Latvijas Bērnu labklājības tīkls sadarbībā ar Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisiju un starptautisko bērnu tiesību organizāciju "Eurochild", kā arī konferences atbalstītājiem "British Council" pārstāvniecību Latvijā un Latvijas SOS Bērnu ciematu asociāciju. Konferences darba laiks no 9.00 līdz 16.00.

Latvijas Bērnu labklājības tīkls uzskata, ka ir būtiski panākt, lai ieguldījums ģimenēs un bērnos tiek iekļauts Latvijas valdības deklarācijā kā prioritāte un lai tiktu izstrādāts konkrēts darbības plāns nevienlīdzības mazināšanai, kas nodrošinātu vienlīdzīgas iespējas saņemt bērna attīstībai nepieciešamos pakalpojumus un atbalstu.

Vairāk par konferences runātājiem:

Konferences galvenais runātājs Ričards Vilkinsons (Apvienotā Karaliste) ir nevienlīdzības pētnieks, vairāku populāru grāmatu autors un cienīts augstskolu profesors. Viņš kritiski vērtē situāciju mūsu valstī, uzsverot, ka šobrīd Latvijā ir lielākais nevienlīdzības līmenis starp attīstītajām valstīm. Ilustrējot situāciju, Ričards Vilkinsons uzsver, ka “nevienlīdzīgā sabiedrībā ir daudz augstāks sociāli negatīvo parādību līmenis, tostarp augstāki vardarbības rādītāji un sliktāka fiziskā un garīgā veselība. Šādā sabiedrībā nav attīstīta kopienu sadarbība un ir zemāks bērnu labklājības līmenis nekā sabiedrībā ar mazākām atšķirībām ienākumu sadalē.”

Mariona Vaigele, Austrijas Sabiedrības veselības institūta vadītāja uzsver, ka “sociālie faktori ģimenē un to ietekme uz bērnu veselību ir pierādīta un dokumentēta. Nabadzība izraisa noteiktas reakcijas vecākos, piemēram, stresu un kaunu, kas atstāj paliekošas sekas uz bērnu veselību un labsajūtu. Ir pierādīts, ka nabadzībai ir arī tālejošāka ietekme uz bērna turpmāko dzīvi. Piemēram, sliktas sekmes mācībās bieži noved pie krietni ierobežotākām darba iespējām un sliktākiem darba apstākļiem”.

Savukārt Jūlius op de Beke, Eiropas Komisijas Nodarbinātības, sociālo lietu un iespēju vienlīdzības ģenerāldirektorāta politikas vadītājs uzsver, ka “ir visai liela iespējamība, ka bērni, kas aug nabadzības apstākļos, nevarēs pilnībā realizēt savu potenciālu un iespējas. Tā vietā, lai kļūtu par patstāvīgiem, produktīviem sabiedrības locekļiem, viņiem ir palielināts risks kļūt atkarīgiem no valsts un sabiedrības atbalsta. Tāpēc ieguldījumi bērnu attīstībā, jo īpaši agrīnā periodā, vairo valsts un sabiedrības labklājību kopumā.”

Plašāka informācija par konferenci, tās programmu un visiem ārvalstu runātājiem konferences mājaslapā.

 

[1] EU_SILC = EU_SILC apsekojuma mikrodati par 2017 gadu, Eiropas Savienības statistika par ienākumiem un dzīves apstākļiem (no angļu valodas the European Union Statistics on Income and Living Conditions)

Saistītie raksti
0 komentāri
Pievienot komentāru
Komentēt vari ar kādu no saviem sociālo mediju profiliem
Vecāki un bērni
Dzīve & Stils
Jaunākie
Interesanti