Ģimenes studija

Bērni un tehnoloģijas - sadzīvot ar bērniem sociālajos tīklos un digitālie zīdaiņi

Ģimenes studija

Spiediens un gaidas būt perfektiem it visā veicina veģetatīvo distoniju

Palīdzēt iekļauties skolā un bērnudārzā pēc reemigrācijas

Reemigrantu bērniem lielākās grūtības skolā sagādā valoda un kultūras vide

Ģimenes, kuras no citām valstīm atgriežas atpakaļ Latvijā, kā vienu no grūtībām min bērnu nespēju iekļauties izglītības sistēmā. Lai palīdzētu reemigrantu bērniem, izveidota valsts finansēta tālmācības skola, ir piešķirts finansējums papildu nodarbībām pirmajos gados pēc atgriešanās, tomēr ar to nepietiek.

Iesakām pašiem mazākajiem!

Mīļie vecāki, mēs esam radījuši drošu un radošu platformu zinātkāriem pirmsskolas vecuma bērniem - LSM Bērnistaba!

Bērnistabā ir interesanti un attīstoši uzdevumi, spēles, filmas, eksperimenti, zīmēšana, vakara pasaciņa un daudz kā cita.

 

Latvijas Radio raidījumā “Ģimenes studija” saruna par Latvijas skolu iespējām, uzņemot bērnus no citām valstīm.

Grūtības skolā, ar kurām sastopas reemigrantu bērni

Pētījumi rāda, ka atgriežoties grūtības skolā bērnam ir apmēram gadu, tās vairāk ir lielajās Rīgas skolās, ārpus Rīgas mazākās skolās bērni iekļaujas sistēmā labāk. Svarīga ir vecāku iesaiste un sadarbība ar pedagogu. Bērni ir dažādi, viņu pieredze ir dažāda un arī vecāku attieksme.

Valodas zināšanas nav noteicošais faktors, lai bērns varētu labi iejusties skolā un spētu tikt galā ar mācību programmu. Eiropas latviešu apvienības pārstāve Latvijā Aira Priedīte pēc savas pieredzes var spriest, ka

“latviešu valodas problēmas ir pārvaramas ātri, bet iekļauties kultūrā ir sarežģītāk, tas prasa ilgāku laiku. Tomēr visas grūtības paredzēt nav iespējams.”

Juglas vidusskolas direktore Aija Melle uzsver ģimenes nozīmi laikā, kad bērns sāk mācīties Latvijā. “Ja vecāki bērniem mājās nepalīdz, tad ar papildstundām (divas papildu apmaksātas stundas nedēļā) galā tikt ir grūti vai neiespējami. Svarīgi, lai bērns jūtas droši skolas vidē, atrod draugus un skolotājs ir atsaucīgs. Arī ģimenes atbalsts ir svarīgs, grūti, ja vecāki paliek ārzemēs, bet bērns Latvijā pie radiniekiem. Iekļauties izglītības sistēmā varētu labāk, ja vispirms bērni sāktu ar interešu izglītību, tad iekļautos kopējā izglītības sistēmā.”

Valsts atbalsts reemigrantu bērniem

Mums ir valsts atbalsts bērniem (tas pēc nepieciešamības ilgst no gada līdz trīs gadiem), kuriem nepieciešams papildu atbalsts valodas jautājumā, ir arī pašvaldību atbalsts. Latviešu valodas aģentūra piedāvā kursus pedagogiem, kā strādāt ar reemigrējušajiem bērniem.

Latviešu valodas aģentūrā izveidota tālmācības skola, tās pārstāve Santa Kazāka skaidro, ka tālmācība ir reāls atbalsts ģimenēm, kuras vēlas atgriezties Latvijā. Tālmācības skolai sācies otrais mācību gads. Nodarbības notiek divas reizes nedēļā skolotāja vadībā interneta tiešsaistē. Projektu finansē Izglītības un zinātnes ministrija. Tālmācība ir interesanti bērniem, tiešsaistē var notikt pat klases vakari.

Kā labāk sagatavoties izglītībai Latvijā

Lai labāk saprastu situāciju, programmas, grūtības, ar kādām saskaras ģimenes un bērni pēc atgriešanās Latvijā, vislabāk ir uzzināt par citu pieredzi. Latviešu valodas aģentūras metodiķe Ērika Pičukāne iesaka vecākiem visu uzzināt, kontaktējoties ar tiem, kuri jau šo ceļu izgājuši, jo pedagogi var to arī nezināt. Ir apsveicami, ja vecāki savstarpēji dalās pieredzē un arī runā ar pedagogiem.

Solvita Adamoviča pēc astoņiem Austrālijā pavadītiem gadiem ar ģimeni un bērniem atgriezusies Latvijā. Viņa uzskata, ka pirmie skolotāji bērnam ir vecāki, īpaši tas attiecināms uz latviešu valodas prasmēm:

“Pirmais ir vecāki, nevainojiet Latvijas izglītības sistēmu!”

1 komentārs
Anonīms lietotājs 22483
Grūtības ar latviešu valodu nav tikai remigrantu bērniem, metodika un pedagogu darbs ir tāds, ka latviešu valoda ir otrais priekšmets aiz matemātikas, kur ņem privātskolotājus. Un ne jau krievu bērniem. Savukārt skolas vide ir problēma arī ļoti daudziem vietējiem bērniem, kas saskaras ar klasesbiedru disciplīnas trūkumu, mobingu, vardarbību no citu bērnu, bet diemžēl gadās, ka arī no skolotāju puses (kliegšana uz klasi, draudēšana bērniem, kuri nesaprot, kā skolotājs skaidro vielu, publiskas piezīmes par bērna izskatu, spējām). Un tikai nevajag par vecāku iesaistīšanos. Ja iesaistās vecāki, kuru bērns skolā cieš, bērns tiek marginalizēts vēl vairāk, skolotāji šo ģimeni uzskata par traucēkli savam mieram, skandālistiem... Skola ir, lai skolotāji mācītu bērnus un nodrošinātu skolā kārtību. Vecākiem nav mājās jādara vai jāpārdara skolotāju darbs vai jāmaksā privātskolotājiem, lai izdara to, ko valsts pedagogs nav spējis, vīžojis vai gribējis izdarīt.
Pievienot komentāru
Komentēt vari ar kādu no saviem sociālo mediju profiliem
Vecāki un bērni
Dzīve & Stils
Jaunākie
Populārākie
Interesanti