Mantojums

Toms Treibergs

par

Jāņa Akuratera muzeja rekonstrukcija

Ēka, kura vairākus gadus pulcēja gan Jauno autoru semināra dalībniekus, gan jau sevi apliecinājušus dzejniekus, kuri izvēlējās tur priekšstādīt savus jaunizdotos krājumus, nu atguvusi parādes formu. Šī Torņkalna sala, uz kuras līgo arī Ojāra Vācieša muzejs, ir viens no dzīvās, pulsējošās Rīgas piemēriem, kuros lielākā nozīme ir nevis ātrumam, bet dziļumam. Rekonstrukcijas rezultāts saistāms ar pietāti pret ēkas specifiku un apkārtējās vides konteksta izjūtu. Tās izkopšana arī nav ātri paveicams darbs.