Foto

Dzintra Žvagiņa. Jelgavnieki vīrusa laikā

Fotogrāfes Dzintras Žvagiņas fotosērija "Jelgavnieki vīrusa laikā".