Foto

Pie Glaudānu audžuģimenes Dvietes pagastā, Sēlijā