Foto

Krievu skolu aizstāvji ar gājienu iestājas par izglītību krievu valodā