Foto

Krāslavas pils. "Ielas garumā" novērojumi Krāslavā