Foto

Pareizticīgo gājiens uz klosteri Valgundē

17.augustā notiek ikgadējais Krusta gājiens ar godājamo Vissvētās Dievadzemdētājas ikonu „Patiesi Pienākas” no Rīgas Kristus Pestītāja baznīcas uz Kristus Apskaidrošanās klosteri Valgundē.