Foto

Piecas dienas pēc virpuļviesuļa Balvu novada saimniecībās