Foto

Latviešu Pagaidu Nacionālā padomes simtgades notikumi Valkā 2017.gada 2.decembrī

Sestdien, 2. decembrī, Valkā ar augsta līmeņa starptautisku zinātnisko konferenci „Latviešu Pagaidu Nacionālajai padomei - 100”, Valkas muzeja patstāvīgās ekspozīcijas „Valka – Latvijas neatkarības idejas šūpulis” atklāšanu, svētku gājienu, monumenta „Veltījums Latviešu Pagaidu Nacionālajai padomei” atklāšanu, Valsts Akadēmiskā kora „Latvija” koncertu „Šai zemē man visa pasaule”, gaismas objektu – bērnu radošo darbu animēto stāstu par Latviju un iedvesmojošu filmu parādi noslēdzās Latviešu Pagaidu Nacionālās padomes (LPNP) simtgades programma.