Birokrātijas balva '20

Ziņo
Veselība
Ziņojumu skaits: 4

Iestāde: Vaivaru Tehniskais palīglīdzekļu centrs

Vai Vaivaros domā, ka man var izaugt jauna krūts?

Jau 2 reizes pēdējo 3 gadu laikā sastopos ar sekojošu situāciju. Iegādājoties krūts protēzi Vaivaru Tehnisko palīglīdzekļu centrā man pieprasa ārsta atzinumu tehniskā palīglīdzekļa saņemšanai. Man jāiet pie ārsta, ārstam jāaizpilda attiecīgā veidlapa. Ar ārsta atzinumu un manu iesniegumu jādodas uz Vaivaru Tehnisko palīglīdzekļu centru, kurā darbiniece pāris sekunžu laikā paskatās datorā un manos papīros un paziņo, ka viss kārtībā un ka man jāgaida pa pastu atsūtīta vēstule ar informāciju, kur un kā varēšu iegādāties krūts protēzi.
Jautājumi: 1) vai Vaivaru Tehnisko palīglīdzekļu centrs domā, ka man var izaugt jauna krūts? Vērojot darbinieces rīcību, secināju, ka centra rīcībā ir dati par man veikto krūts amputāciju. Kādēļ jātērē mans un, galvenais, ārsta laiks, lai rakstītu pēc maniem ieskatiem nevajadzīgu dokumentu?
2) kādēl Vaivaru Tehnisko palīglīdzekļu centrs neizmanto iespēju atsūtīt man vēstuli pa e-pastu (iesniegumā norādīta mana e-pasta adrese), bet tērē laiku, papīru un naudu, sūtot vēstuli papīra variantā un izmantojot pasta pakalpojumus?
Uz šiem maniem jautājumiem skanēja atbilde - tāda ir kārtība.
Nepiekrītu, ka digitalizācijas laikmetā to var saukt par kārtību.

Šis ir jālabo! Esi nobalsojis Balsu skaits: 130

Iestāde: Vaivaru tehnisko palīglīdzekļu centrs

Prasa jau agrāk iesniegtus dokumentus

Bērnam (6 gadi) ik pēc gada vai pusotra VTPC jālūdz līdzfinansējums jaunu ortožu iegādei, lai bērns var staigāt, iet bērnudārzā, dzīvot sociāli aktīvu dzīvi.
Iestādes prasības ir ļoti birokrātiskas, katru reizi prasa daļu dokumentus, kas reiz jau iesniegti un nemainās.
Piemēram, prasa konsīlija slēdzienu, ka bērnam vajag ortozes, lai gan Bērnu slimnīcas ķirurgs ortopēds to jau ir noteicis (katru reizi kad vajag, viņš novērtē bērnu un dod norādījumus). Turklāt konsīlijs ir bijis Vaivaru rehabilitācijas centrā (VTPC ietilpst NRC VAIVARI). Kur problēma kolēģiem izprasīt. Nē, nevar, jādzenā vecāki.
Reiz nosūtīju elektroniski parakstītu iesniegumu par ortožu izgatavošanu, pievienoju ieskenētu ārsta ortopēda atzinumu (dakteris raksta ar roku), bet tas nederēja. Jāiet uz pastu, jāsūta oriģināls, kas zin, varbūt vecāki noviltojuši. Kauns ka tāda iestāde ir atbildīga par palīdzību tiem, kam tā visvairāk vajag.
Tāpat birokrātisms ir ortožu apavu izsniegšanā, mums ir bijis gadījums, kad ģimenes ārsts tieši precīzi neieraksta, ka mainījušies antropometriskie rādītāji, bet kāja izaugusi vai tamldz. un atsaka. Visur tie strikti vērtēts burts, ne gars.
Nesen Satversmes tiesas priekšsēdētājas vietniece Osipovas kundze teica, ka Latvijā cilvēki bieži nevar saņemt pakalpojumu, kas viņiem pienākas, jo ir pārāk sarežģīts un burta kalpīgs birokrātisms.
Šis nav tikai par mums, bet par daudziem vecākiem un viņu bērniem. Turklāt, ko lai dara tie vecāki, kuriem nav ne tik daudz zināšanu, drosme vai līdzekļu izkarot saviem bērniem pienākošos valsts atbalstu. Tāda neuzticēšanās no valsts iestāžu puses ir kaut kas ārkārtējs.

Šis ir jālabo! Esi nobalsojis Balsu skaits: 100

Iestāde: Vaivaru tehnisko palīglīdzekļu centrs

Lai izgatavotu tehnisko palīglīdzekli (protēzi rokai, individuāli izgatavojamos apavus), katru reizi Vaivaru tehnisko palīglīdzekļu centrā jāiziet komisija, kas izvērtē... Es viņiem jautāju: "Ko?". Atbilde no komisijas locekļiem: "Pārbaudām, vai nav kāda brūce." Brūces, nobrāzumi var rasties no jaunā palīglīdzekļa, nevis no ienēsātā. Tā ir cilvēku pazemošana un valsts līdzekļu izšķērdēšana!

Šis ir jālabo! Esi nobalsojis Balsu skaits: 31

Iestāde: e-veselība

Zāļu saņemšana ar e-receptēm vecākiem, vecvecākiem ir normāli sakārtota gadījumos, ja vecajam cilvēkam ir bankas konts un ir iespējams caur e-veselība pievienot pilnvaroto personu.
Savukār gadījumos, ja vecais cilvēks kaut kādu, sev vien zināmu apsvērumu dēļ, pensiju vēlas saņemt skaidrā naudā un viņam nav bankas konts, e-veselībā pievienot pilnvaroto personu ir nevajadzīgi birokrātiski sarežģīti.
Sākotnēji biju pārliecināta, ka ja mums ir viens ģimenes ārsts, tad pietiktu, ka ja mēs abi esam pie ārsta aizgājuši, tad ģimenes ārsts ar vienu klikšķi izdara šo radinieka pievienošanu e-veselības sadaļā. Izrādās, ka e-veselībā tik vienkārša funkcija nemaz nav paredzēta.
Tagad mammas medikamentus aptiekās varu izņemt ar savu personas apliecību un arī e-veselībā paskatīties, vai vajadzīgās receptes jau ir ienākušas, savukārt lai izņemtu tēva medikamentus, nēsāju līdzi viņa pasi un nevaru neko redzēt e-recetēs, jo viņš man nav pievienots.
Ieliku šo tēmu gan Facebook, gan nosūtīju Labklājības ministrijai. Pievienoju šeit kopijas no sarakstes. Formālo atbildi uzskatu par nejēdzīgu atrakstīšanos. Kāpēc gan tik vienkāršam jautājumam būtu jāraksta notāra pilnvara, kuru jāsūta kaut kādam dienestam u.t.t. Lai birokrātijai būtu ko darīt ?
Nav redzams, ka atbildīgās institūcijas plānotu situāciju uzlabot.

Šis ir jālabo! Esi nobalsojis Balsu skaits: 3