Santa Bludova

RSU bakalaura studiju programmas “Multimediju komunikācija” 2017.gada absolvente


Apskatīt autora rakstus: Latviski

Autora ziņas
Blogi