Iedzīvotāju skaits

Ilmārs Mežs Statistika Emigrācija Mirstība Iedzīvotāju dati Laulības Centrālā statistikas pārvalde Dzimstība Pēteris Strautiņš Demogrāfija