Pāvilostas novads

Ziņojumu dēlis

Pievienot komentāru
Odita Krenberga
Šeit ir vēl viens komentārs, ko man atsūtīja kāda iedzīvotāja e-pastā: "Pāvilostas novada teritorijas plānojuma 2012.-2024.gadam Teritirijas izmantošanas un apbūves noteikumu (turpmāk tekstā TIAN) 3.4. punktā noteikts, ka visā novada teritorijā aizliegts novietot, savākt un glabāt atkritumus, lūžņus, nelietojamus motorizētus satiksmes līdzekļus, izņemot vietās, kas īpaši paredzētas šādiem mērķiem. Turklāt TIAN 237. punktā noteikts, ka nav atļauta nožogojuma veidošana taisnu uzbērumu, “aizsargvaļņu” izskatā gar valsts reģionālās un vietējās nozīmes autoceļiem, pašvaldības ceļiem, kā arī Pāvilostā un novada ciemos. tur ir gan ciems, gan autocels"
Odita Krenberga
Paldies domes priekšsēdētājam, kurš man atrakstīja atbildi. Valnis ap viņa māju neesot nelikumīgs. Ir spēkā esoša būvatļauja (līdz 13.11.2017.)
Odita Krenberga
Par mušu invāziju Vērgalē pašvaldības pārstāve stāstīja, ka visas sūdzības iestrēgst Vides dienestā. Bet tā arī nekļuva skaidrs par būvgružu valni, kas apjož domes priekšsēdētāja māju - stāsta, ka pārkāpti ne tikai domes pieņemtie noteikumi, kas tā rīkoties aizliedz, bet arī "esot dokumenti", kur rakstīts, ka gruži aizvesti uz izgāztuvi. Kāds ir pašvaldības komentārs?